Prywatne Szkoły NiepubliczneTechnik Hotelarstwa

Kto to Technik Hotelarstwa? Czego nauczę się na tym kierunku?


Technik hotelarstwa jest bardzo poszukiwanym zawodem na rynku pracy w związku z ciągle rozwijającą się branżą hotelarską. Jego działalność obejmuje planowanie prac zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań oraz wprowadzania rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę warunków i jakości pracy. Zdobędziesz praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:

• prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich
• rezerwowania usług hotelarskich
• wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji
• dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań
• kieruje wykonaniem przydzielonych zadań
• ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań
• komunikuje się ze współpracownikami
• język obcy ukierunkowany zawodowo
• profesjonalna kadra dydaktyczna jest gwarantem dobrego przygotowania do zawodu