Technik informatyk

Kto to Technik Informatyk? Czego nauczę się na tym kierunku?






Technik Informatyk jest najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Jest to spowodowane tym, iż branża informatyczna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarczych.
Zdobędziesz praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:

• montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych
• projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami
• projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych
• tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami
• projektowanie i tworzenie grafiki komputerowej i użytkowej na potrzeby firm
• język obcy ukierunkowany zawodowo
• profesjonalna kadra dydaktyczna jest gwarantem dobrego przygotowania do zawodu

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w wyspecjalizowanych działach międzynarodowych korporacji, w najlepszych firmach IT, serwerowniach oraz jako administrator aplikacji internetowych.