Prywatne Szkoły Niepubliczne


Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne poszczególnych przedmiotów.

JĘZYK POLSKI

Wymagania

JĘZYK ANGIELSKI

Wymagania
Wymagania

JĘZYK NIEMIECKI

Wymagania

MATEMATYKA

Wymagania

HISTORIA

Wymagania

BIOLOGIA

Wymagania

CHEMIA

Wymagania

FIZYKA

Wymagania

GEOGRAFIA

Wymagania

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wymagania

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

Wymagania

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

Wymagania

SYSTEMY OPERACYJNE

Wymagania

INFORMATYKA

Wymagania

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE

Wymagania

SIECI KOMPUTEROWE

Wymagania

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

Wymagania

ADMINISTRACJA SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI

Wymagania

TECHNIKI FOTOGRAFICZNE

Wymagania

URZĄDZENIA FOTOGRAFICZNE

Wymagania

PROCESY FOTOGRAFICZNE

Wymagania

CYFROWA OBRÓBKA OBRAZU

Wymagania

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W FOTOGRAFII

Wymagania

RELIGIA

Wymagania

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wymagania
Wymagania

PRACOWNIA HOTELARSTWA

Wymagania

PODSTAWY HOTELARSTWA

Wymagania

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wymagania

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Wymagania

WIEDZA O KULTURZE

Wymagania